DiOs utbildningsdag Save The Date

SAVE THE DATE
Den 4:e februari 2019 anordnar Sektionen för Dietister Inom Onkologi en utbildningsdag i Stockholm. Temat är cancerprevention och cancerrehabilitering och en av föreläsarna är nyligen disputerade dietisten Alexandra Vulcan. Notera datumet i kalendern och håll utkik efter inbjudan och programmet.