Välkommen till DIO

DIO är en sektion inom Dietisternas riksförbund. DIO verkar för att sprida information och kunskap om cancerpatienters nutritionsproblem och hur de kan åtgärdas.