Litteratur

Råd och recept vid Cancersjukdom – Nytryck!

Marie Esbjörnsson och Ylva Orrevall, bokförlaget Gothia 2015.

Boken vänder sig till patienter och anhöriga vid cancersjukdom.
Beställs via lämplig internetbokhandel.

Recension från Dietistaktuellt nr 5, 2007.

Palliativ medicin

Redaktör Beck-Friis B, Strang P. Almqvist & Wiksell medicin, Liber utbildning. Fjärde upplagan, 2012.

Ny utgåva med många nyskrivna kapitel. Boken är en fantastisk kunskapskälla för alla dietister som arbetar inom palliativ vård. I den fjärde omarbetade upplagan finns samma målsättning som tidigare: att sprida kunskap och nya rön om vården av svårt sjuka oavsett diagnos. Varje kapitel inleds med ett huvudbudskap, där innehållet summeras på ett överskådligt sett. DIOs Ylva Orrevall har bidragit med ett kapitel om Dietistens roll. Det finns också ett kapitel om kakexi.

Boken vänder sig till hela vårdteamet: läkaren, sjuksköterskan, undersköterskan, arbetsterapeuten, sjukgymnasten, dietisten, kuratorn och kyrkans företrädare m.fl.

Se Almqvist & Wiksells hemsida.