Nutricia har sponsrat författarna till denna sammanfattning av rådande evidens av nutritionens betydelse i cancervården. Artikeln lyfter cancerkakexi, dess risk att påverka cancerbehandlingen och vilka de mest utsatta patientgrupperna är. Artikeln är tydlig gällande hur implementering av nutritionsscreening kan fungera i praktiken. Författarna öppnar också för nyttan med dietistmedverkan vid de multidisciplinära konferenserna vid ÖNH- och övre GI cancer.

KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT LADDA NER GUIDEN:

Nordic-Expert-Opinion-Guide

Till artikeln kommer en enkel schematisk bild över nutritionsscreening, GLIM-kriterierna samt målsättning med nutritionsbehandling beroende på sjukdomsstadium. 
Vi ser fram emot en översättning av den schematiska bilden till svenska!

/DIOs styrelse