”Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV, är en paraplyorganisation för olika yrkesföreningar och nätverk i Sverige. NRPV har som huvudsakliga syfte att vidareutveckla den palliativa vården i landet.

NRPV sprider information om palliativ vård till professionella och till allmänheten, deltar i samhällsdebatten samt påtalar behov av palliativ vård för riksdag, regering, landsting, kommuner och andra myndigheter.”

Den 15-16 mars 2022, anordnar NRPV nationell konferens för palliativ vård, den 7:e i ordningen.

Nationella Rådet för Palliativ Vård – för en samordnad palliativ vård i Sverige (nrpv.se)