Här finns material från Dietisternas Riksförbunds (DRF) projekt Mat och Cancer tillgängligt för nedladdning som PDF:

Innehållet i materialet är hämtat från World Cancer Research Funds Continous Update Project (CUP), översatt och anpassat till en svensk kontext. För mer information om WCRFs metod och evidensen bakom rekommendationerna, besök WCRFs hemsidaCancerfonden, DIO, Livsmedelverket, Nätverket mot Cancer,Palema och Ylva Orrevall, Centrum för Cancerrehabilitering, Stockholms läns landsting med flera har varit rådgivande instanser under framtagningen av materialet.