DRF fick 2016 projektmedel från Socialstyrelsen för att under året översätta och sprida World Cancer Research Funds (WCRF) material om matvanors betydelse för cancerprevention i Sverige. DRF har fått projektmedel för detta även under 2017 och vill starta en nätverksgrupp som kan arbeta vidare med matvanor som sekundärprevention.

Vi söker efter er som arbetar med cancerrehabilitering och som vill vara med i denna nätverksgrupp. Vi planerar en träff för denna nätverksgrupp under hösten 2017. Är du intresserad?

Torsdag den 12 oktober 2017 kl. 10.00-15.30

Centrum för cancerrehabilitering, Sabbatsbergs Sjukhus, Stockholm.

Under denna dag vill vi diskutera hur vi dietister ska arbeta med cancerrehabilitering och sekundärprevention. Vi vill också att deltagarna delar med sig av sina erfarenheter av arbete med cancerrehabilitering. Vi bjuder på fika och lunch. Vid frågor eller intresseanmälan är du välkommen att ta kontakt med någon av oss.

Emma Nisukangas
Projektledare Mat och Cancer, Dietisternas Riksförbund
E-post: emma.nisukangas@drf.nu

Ylva Orrevall
Centrum för cancerrehabilitering, Stockholm
Epost: ylva.orrevall@sll.se