Den 12 september träffades 15 dietister från hela landet på Centrum för cancerrehabilitering, Stockholm för ett första nätverksmöte. Syftet var att diskutera dietistens roll inom cancerrehabilitering och hur vi ska arbeta med sekundärprevention. Mötet anordnades av Emma Nisukangas och Ylva Orrevall som en del i projektet Mat och cancer som har stöd av Socialstyrelsen.

Under mötets diskussioner blev det tydligt att det finns stora skillnader inom Sverige hur involverade dietister är inom cancerrehabilitering samt att det är stora skillnader om möjligheter över huvud taget finns till rehabiliteringsinsatser. För vissa patienter finns viss rehabilitering tillgänglig under behandlingsperioden men mer sällan efter avslutad behandling.

Under dagens presenterades projektet Mat och cancer och det informationsmaterial som har tagits fram inom ramen av projektet. Vi hann också med att diskutera det nyligen utgivna nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering.

Gruppen fortsätter att arbeta med specifika behandlingsriktlinjer för cancerrehabilitering till speciella patientgrupper och hoppas kunna sammanställa detta innan årsskiftet.

Planering pågår för en ny träff till våren och en nätverkslista finns här: Kontakt nätverk för cancerrehabilitering

Om du vill ha information om nästa möte i nätverket hör av dig till Emma på mejl emma.nisukangas@drf.nu.

Tack alla som deltog för en spännande dag!


Emma och Ylva

Lite länktips:

Här finns mer information om DRFs projekt Mat och cancer samt material för utskrift. http://www.drf.nu/mat-och-cancer-material/

Länk till broschyrerna Eat well during cancer samt Healthy Living after cancer https://www.wcrf-uk.org/uk/here-help/publications-and-resources/booklets-and-factsheets

Nationellt vårdprogrammet för cancerrehabilitering

 

http://www.cancercentrum.se/syd/vara-uppdrag/rehabilitering-och-palliativ-vard/rehabilitering/vardprogram/