Den 21-22 mars hålls den 5:e nationella konferensen i palliativ vård i Stockholm under temat ”Med rötterna mot framtiden – fokus på det palliativa förhållningssättet”.  DiOs ordförande, Charlotta Svalander, kommer att delta med ett föredrag om nutrition i livets slut. Information och anmälan på www.palliativ2018.se