”Dietitians, as experts in human nutrition with an understanding of the nuances of cancer treatment, are the only ones uniquely qualified to manage the diet of cancer patients. Thus, dietitians have an important role within the multi-disciplinary medical team in ensuring that nutrition of each individual patient is optimised”

Detta är några av raderna i EFADs (European Federation of the Associations of Dietitians) yttrande om dietistens viktiga roll i cancerbehandling. Läs och ladda ner dokumentet, kanske kan det vara till hjälp på din arbetsplats eller i något annat sammanhang. Kanske skriva ut och sätta upp på kontoret eller dela med dina kollegor? Dietistens roll kan inte nog understrykas i cancervården.

Klicka på länken:

Announcement_ESDN_Oncology_March2018