Så var den då publicerad, den tredje stora vetenskapliga sammanställningen om cancerprevention och överlevnad, elva år efter att den förra rapporten kom år 2007. Continous Update Project (CUP) som är ett samarbete mellan World Cancer Research Fund (WCRF) och American Institute for Cancer Research (AICR) är de som står bakom det gedigna arbetet att ta fram rapporten.

Kort sammanfattat kan man säga att den nya rapporten visar att antalet cancerfall världen över blir allt fler, främst för att vi lever längre, men också att antalet som överlever en cancerdiagnos ökar, till följd av bättre behandlingar.

Rapporten visar i stort sett vad den förra rapporten visade men kanske med något starkare belägg, eftersom fler studier och med bättre kvalitet har hunnit publiceras. Den stärker t.ex. den tidigare rapporten vad gäller sambandet mellan övervikt och fetma och ökad risk för flertalet cancerformer, fler än tidigare. Den visar också att alkoholintag innebär ökad risk för flertalet cancerformer och att intag av sockersötade drycker bör minimeras. Råden om salt och mögliga livsmedel är borttagna.

Några skillnader från rapporten från 2007 är bland annat tolkningen av de sammanlagda vetenskapliga resultaten, där man i den nya rapporten har försökt ta ett ännu större helhetsgrepp med ett mer holistiskt fokus på både de yttre och inre mekanismerna som tillsammans står för ökad respektive minskad risk för cancer. Man har också försökt ha ett något ökat fokus på kostmönster och inte bara på enskilda kostfaktorer, eftersom mat inte konsumeras isolerat utan tillsammans i en härlig blandning.

Oavsett om du som dietist jobbar med sjuka cancerpatienter eller med prevention i någon form, så rekommenderar vi i DIO att du går in och uppdaterar dig lite på vad den nya rapporten innehåller. Det finns mycket bra figurer och pedagogiska bilder, bland annat finns ett interaktivt matrix där du kan klicka dig vidare på varje enskild del:

https://wcrf.org/dietandcancer/interactive-cancer-risk-matrix

Rapporten finns att ladda ner i sin helhet men också för varje enskild del om du t.ex. bara är intresserad av bröstcancer, eller bara av fetma som riskfaktor för cancer. Här hittar du alla nedladdningsbara delar:

https://www.wcrf.org/dietandcancer/resources-and-toolkit#download_block

Det finns även en bra sammanställning på lite drygt hundra sidor som du kan ladda ner direkt här:

Summary-third-expert-report

Liksom en Powerpoint att använda i utbildningssyfte:

TER-overview-slides

Tänk på att alltid citera källan om du använder materialet i utbildningssyfte:

World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective. Continuous Update Project Expert Report 2018. Available at dietandcancerreport.org