För närvarande är aktiviteten här på hemsidan inte så stor då sektionen också använder sig av andra kanaler för att nå ut till sina medlemmar.

Vi i styrelsen uppmanar dig som är medlem i DIO att söka medlemskap i vår facebookgrupp ”Dietister inom onkologi (DIO)”. Där kan du ställa frågor till andra medlemmar och dela med dig av sådant som är intressant för dietister som jobbar inom onkologi. Är du inte medlem i DIO men vill bli det så mailar du dio@dio-nutrition.se