En review-artiklar om cancerkakexi och dess behandling finns att ladda ner under artiklar liksom en svensk sammanfattning av den:

http://dio-nutrition.se/material/artiklar/