Artiklar

Artiklar på svenska av sektionens medlemmar

Glimelius B et al. Förbättrat omhändertagande av cancerpatienter under cytostatikabehandling.
Läkartidningen 1990; vol 87, no 30-31:2428-2431

Källbäcker G, Wikman K. Mat och näringsbehandling för cancerpatienter.
Vård 1997, nr 1

Persson C, Glimelius B. Bedömning av nutritionsstatus – en modifierad version av Subjective Global Assessment.
Dietistaktuellt 1997; 3: 27-28. Sjukskötersketidningen 1997; 7: 212-213.

Persson C, Glimelius B. Frågeinstrument förebygger undernäring hos patienter.
Vårdfacket 1999;6:49-51

Persson C. Dietist och forskare, en berättelse från Uppsala.
Diætisten 1998; 32:18-20.

Persson Christina. Nutritionsstöd till cancerpatienter.
Artikel på Vårdalinstitutets hemsida 2004.

Pettersson Anna. Kan rätt kost ge färre biverkningar?
Cancervården 2010, nr 3