Artiklar

Artiklar på engelska

Cancerkakexi

För dig som är intresserad av vad det finns för evidens för behandling av olika preparat vid cancerkakexi finns det en review nyligen publicerad i Aspens tidskrift Nutrition in Clinical Practice.

Här finns en sammanfattning på svenska:

Sammanfattning av review CC

Och här hittar du hela artikeln:

Cancer Cachexia- Cause, Diagnosis, and Treatment_Aspen2017

——————————————————————————–

ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients 2017

ESPEN expert group recommendations 2017

Artiklar på svenska av sektionens medlemmar

Glimelius B et al. Förbättrat omhändertagande av cancerpatienter under cytostatikabehandling.
Läkartidningen 1990; vol 87, no 30-31:2428-2431

Källbäcker G, Wikman K. Mat och näringsbehandling för cancerpatienter.
Vård 1997, nr 1

Persson C, Glimelius B. Bedömning av nutritionsstatus – en modifierad version av Subjective Global Assessment.
Dietistaktuellt 1997; 3: 27-28. Sjukskötersketidningen 1997; 7: 212-213.

Persson C, Glimelius B. Frågeinstrument förebygger undernäring hos patienter.
Vårdfacket 1999;6:49-51

Persson C. Dietist och forskare, en berättelse från Uppsala.
Diætisten 1998; 32:18-20.

Persson Christina. Nutritionsstöd till cancerpatienter.
Artikel på Vårdalinstitutets hemsida 2004.

Pettersson Anna. Kan rätt kost ge färre biverkningar?
Cancervården 2010, nr 3