Välkommen till

Dietister inom Onkologi

DIO är en sektion inom Dietisternas riksförbund. DIO verkar för att sprida information och kunskap om cancerpatienters nutritionsproblem och
hur de kan åtgärdas.

Nyheter

Sektionen för Dietister inom Onkologi välkomnar till

DIOs utbildningsdag och årsmöte

Fredag 10 februari 2017, Karolinska universitetssjukhuset

Program
09.15-09.45 Registrering och fika
DiOs styrelse hälsar alla välkomna
09.45-10.45 Nutritionsbehandling vid kakexi och avancerad cancer
Föreläsare: Ola Wallengren (leg dietist, Med. Dr) Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
10.45-11.00 Produktinformation från företag
11.00-11.10 Bensträckare
11.10-12.30 Nutritionsbehandling vid huvud-halscancer – kostråd, kosttillägg och enteral nutrition, Eva Silander
Föreläsare: Ewa Silander (leg dietist, Med. Dr) och Maria Lancha (leg dietist, Med. Mag.) Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
12.30-13.30 Lunch
13.30-13.45 Produktinformation från företag
13.45-14.15 DIOs nya hemsida och nytt material
14.15-15.00 Tårta och kaffe
30 år med DiO! Specialinbjudna gäster: Ylva Orrevall och Christina Persson, initiativtagare till bildandet av DiO 1987
15.00-16.00 Årsmöte
Program och karta som pdf-fil.

Adress: Karolinska universitetssjukhuset Solna. Norrbacka S2:02, sal: Eken Kostnad för dagen: 250 kronor, i anmälningsavgiften ingår lunch samt för- och eftermiddagsfika.
Anmälan görs senast 16 januari till dio@dio-nutrition.se
Det är begränsat antal platser och först till kvarn gäller. Uppge ditt namn, arbetsplats, eventuell specialkost samt om du önskar kaffe eller te. Anmälningsavgiften betalas via faktura som skickas ut till den mejladress anmälan kom in på.

 

Välkomna!!!

(8.1.2017)

Nytt Nyhetsbrev

Nyhetsbrev n2 2016 finns nu på Nyhetsbrevssidan! (25.5.2016)

DIOs nya styrelse

Efter årsmötet består styrelsen av (från vänster på bilden) Emelie Vikell, Lina Andersson, Emma Grek, Nilla Persson och Charlotta Svalander. Charlotte Flores saknas på bilden.

DIOs styrelse

Nyhetsbrev

Ett nytt Nyhetsbrev finns nu att ladda hem här eller på Nyhetsbrevssidan. (9.2.2016)

Ewa Silanders artiklar

Nu finns fyra publicerade artiklar av DIOs medlem Ewa Silander att ladda ner från artikelsidan. (10.1.2016)

Uppdaterat: Nutritionsvård av patienter med cancer i palliativt skede

Leg dietisterna Sofia Knáz (projektansvarig), Gunilla Källbäcker, Anna Agdestein och
Anneli Rundlöf har gått igenom och uppdaterat detta DiO-dokument som nu finns för nedladdningpå Infomaterialsidan. DiO tackar dem för detta arbete! (17.12.2015)

INSTÄLLT: Utbildningsdagen Nutritionsbehandling vid undernäring

DIOs utbildningsdag för sjuksköterskor och läkare inom kommun och primärvård
i Västra Götaland den 5 november 2015 i Göteborg är tyvärr inställd på grund av för få anmälda. (21.10.2015)

NRPVS nationella konferens i palliativ vård

Välkommen till den 4:e nationella konferensen i palliativ vård – Malmö 15-16 mars 2016 med temat Palliativ vård i brytningstid. Mer info här. (26.9.2015)

ASIH satsning i Skåne - Dietister stöttar patienter i livets slutskede

Dietister har expertkunskapen kring vad som händer med aptit och matintag när man blir svårt sjuk. En särskild satsning i Skåne riktar sig till patienter i livets slutskede.

Läs mer via Newsdesk. (23.9.2015)

Utbildningsdag Nutritionsbehandling vid undernäring

Utbildningsdag för sjuksköterskor och läkare inom kommun och primärvård
i Västra Götaland den 5 november 2015 i Göteborg. Sista anmälningadag 16 okt 2015.
Mer info på denna sida. (20.9.2015)

Råd och recept vid Cancersjukdom - Nytryck!

Marie Esbjörnssons och Ylva Orrevalls bok utgiven 2007 har kommit i nytryck! Boken vänder sig till patienter och anhöriga vid cancersjukdom. Beställs via lämplig internetbokhandel.

Lite mer info på litteratursidan. (20.9.2015)

Diagnoskriterier för malnutrition

ESPEN har publicerat ett konsensusdokument för definition/diagnoskriterier för malnutrition. Detta kan du läsa mer om i artikeln. (16.9.2015)

Reviderad broschyr:
Kostråd - Till dig som har cancersjukdom och diabetes

Sammanställd 1999, reviderad 2003 av dietisterna Marie Esbjörnsson & Anette af Geijerstam. Reviderad 2015 i ett samarbete mellan Sektionen för Dietister inom Onkologi och Referensgrupp Diabetes. Broschyren finns på dietistsidan som kräver inloggning. (30.6.2015)

NRPV

DiO ingår i Nationella Rådet för Palliativ Vård. I menyn till vänster finns nu en länk till information om NRPV. (12.6.2015)

Ny artikel

Ny intressant artikel av Sally Wheelwright m flA systematic review and thematic synthesis of quality of life in the informal carers of cancer patients with cachexia. Länk till abstrakt. (2.6.2015)

Utbildningsdagen 6 maj inställd!

På grund av för få anmälda tvingas DIO ställa in utbildningsdagen Bedömning av nutritionsstatus, val av nutritionsprodukter och förskrivning efter patientens behov i Göteborg den 6 maj.

Men vi planerar att genomföra dagen i höst, den 5.11, mer info kommer att dyka upp här efter sommaren. (24.4.2015)

Behandlingsschema vid svår diarré

Katarina WikmanDietist Katarina Wikman som arbetar på Onkologiska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset har utvecklat ett behandlingsschema att användas vid svår diarré orsakad av cytostatika- och/eller strålbehandling. Här kan du hämta dels en artikel som varit införd i tidskriften Cancervården och dels själva behandlingsshemat. (29.3.2015)

Ny broschyr

Dietisterna i Region Halland har utarbetat en broschyr med tips om timbalkost med recept på helt slät och mjuk mat samt många tips.

Mer info och möjlighet till nedladdning på Dietistsidan (kräver inloggning). 27.3.2015

Ny kokbok!

Cancer CookbookNy kokbok av dr Clare Shaw om mat vid cancersjukdom och problemområden under behandling exempelvis matleda, illamående, smärta i munhåla, smakförändringar.

Recepten är anpassade så att hela familjen ska kunna äta samma mat och uppmuntrar till hälsosamma måltider för alla personer i ett hushåll.

Mer info på bokförlaget. (16.3.2015)

DIOs Kostråd uppdaterade!

DIOs kostråd har nu uppdaterats och finns för nedladdning på informationsmaterial-sidan! (27.2.2015)

Sjukhusmåltiden - en viktig del av vården

Detta är en ny skrift utarbetat av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg i samarbete med Nätverket Hälsofrämjande sjukvård, temagrupp matvanor.

Broschyren är utmärkt att använda i utbildningar och diskussioner med vårdpersonal. Den innehåller också ett speciellt avsnitt som riktar sig till sjukhusets ledning. Ladda ner broschyren här. Här finns också massor av länkar till annan intressant läsning om sjukhusmåltiden. (31.8.2014)

Göder socker tumörer?

Många undrar över kopplingen mellan socker och cancer. Den amerikanska motsvarigheten till DIO har sammanställt fakta om detta i en artikel. Du kan läsa artikeln här . På deras hemsida finns även mycket annan värdefull information! Rekommenderas varmt. (31.8.2014)

Arginininnehållande näringsdryck för trycksårsprofylax och behandling

Trycksår kan drabba patienter av en mängd olika anledningar. SBUs upplysningstjänst har undersökt effekten av arginininnehållande näringsdrycker för trycksårsprofylax och behandling. Upplysningstjänsten har identifierat en systematisk översikt och fyra randomiserade kontrollerade studier som har tillkommit efter översikten. Forskarna har i dessa fem publikationer undersökt vilken behandlingseffekt kosttillägg med arginin har på trycksår.

Författarna till översikten och tre av studierna drar slutsatsen att multinutrient näringsdryck med arginin kan vara effektiv för läkning av trycksår. Eftersom endast 150 patienter studerats totalt är det dock svårt att dra slutsatser av resultaten. Länk till artikel hos SBU. (31.8.2014)

Vi gratulerar vinnarna av Stockholms läns landstings Måltidspris 2013

Kattis och CharlotteDen 22 april delades för första gången Stockholms läns landstings Måltidspris ut. Av nio nominerade bidrag vann Katarina
Wikman
, dietist och Charlotte Forsberg, avdelningschef på avdelning P51, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Katarina och Charlotte fick priset för de framgångsrika arbete som de under några år har bedrivit kring mat och måltider på en avdelning som vårdar patienter med cancer. Katarina arbetar i dag heltid på vårdavdelningen och har ett helhetsansvar för nutritionsarbetet på avdelningen, dvs allt från mat och måltider till enteral och parenteral nutrition. Här finns mer att läsa.

Delar av förbättringsarbetet finns beskrivet i Katarinas magisteruppsats.

Se även Livsmedelsverkets Måltidsbloggoch Dagens Medicin. (24.4.2014)

Foto: Olof Holdar

Grattis Anna!

Anna PetterssonVi gratulerar Anna Pettersson som den 7 mars med bravur försvarade sin avhandling "Diet and Gastrointestinal Symptoms in Patients with Prostate Cancer Treated with Radiotherapy". Väldigt roligt att det nu är ytterligare en dietist som disputerat inom onkologområdet. Chefdietist Clare Shaw från onkologsjukhuset Royal Marsden i London gjorde en fantastiskt trevlig opponering.

Anna var länge med i DIOs referensgrupp och en av Annas handledare är Christina Person som var med och grundade DIO 1987. Här hittar du mer information och länk till avhandlingen. (9.3.2014)

DIO-dagen 2014!

DiO-dagen 2014 ägde rum den 10 februari på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Mer information finns på denna sida. Bilder och en sammanfattning kommer!

Även föreläsningsbilder kommer, nu finns presentation och uppsats av Susanna Sandberg, se sidan om DiO-dagen 2014. (24.2.2014)

Nu är det dags för ännu en disputation!

Den 7 mars försvarar Anna Petterson sin doktorsavhandling "Diet and Gastro-intestinal Symptoms in Patients with Prostate Cancer Treated with Radiotherapy".
Disputationen äger rum i Enghoffsalen, ingång 50 på Akademiska Sjukhuset i Uppsala kl. 9.15. Här hittar du mer information och länk till avhandlingen.

Anna var länge med i DIOs referensgrupp och en av Annas handledare är Christina Person som var med och grundade DIO 1987. (22.2.2014)

Oncology Nutrition Dietetic Practice Group

På de amerikanska onkologdietisternas hemsida www.oncologynutrition.org finns massor av information. Klicka på "Eat right to fight cancer" så hittar du information både för patienter under behandling och för patienter som avslutat behandling. Gruppen anordnar regelbundet webinars varav en del är gratis. (22.2.2014)

Grattis Sandra!

Sandra Ottosson, DiODen 29 november försvarade Sandra sin avhandling med bravur! Länk till avhandlingen finns här. (6.12.2013)

Två artiklar för dig som arbetar med huvud-halscancer

Vilken effekt har nutritionsbehandling av dietist? Läs denna artikel : Effect of nutritional interventions on nutritional status, quality of life and mortality in patients with head and neck cancer receiving (chemo)radiotherapy: a systematic review. Länk till abstrakt.

Vill du ha tips om en användbar checklista utarbetat för patienter med huvud.halscancer så läs denna artikel: The head and neck symptom checklist: an instrument to evaluate nutrition impact symptoms effect on energy intake and weight loss skriven av Kubrak C, Olson K, Baracos VE. Länk till abstrakt. (20.11.2013)

Webbprogram: Nutritionsvård till patienter i palliativt skede
i den basala hemsjukvården

Denna interprofessionella kurs görs på egen vald tid, cirka 60 min. Först får du en introduktion om nutritionens betydelse för patienter med behov av palliativ vård. Därefter får du träna dina nya kunskaper med hjälp av ett patientfall och interaktiva frågor. I webbprogrammet går patienten från tidigt till sent palliativt skede med vård till livets slut. I samband med beslut av behandling görs nya val och då är det lämpligt med eWebbprogramtt så kallat brytpunktsamtal. Utbildningsprogrammet är utvecklats av ett multi-professionellt team i ett samarbete mellan CEFAM och Stockholms sjukhem. Bland annat har Ylva Orrevall (medlem i DIO) ingått i arbetsgruppen. Webprogrammet kan beställas gratis från CEFAM. Läs mer på CEFAMs
hemsida
. (20.11.2013)

DIOs Sandra Ottosson disputerar!

Den 29 november försvarar Sandra Ottosson vid institutionen för klinisk vetenskap i Umeå sin avhandling "Nutritionsproblem hos patienter med huvud- och halscancer efter avslutad strålbehandling". Mer info. Länk till avhandlingen.

Har du chansen så kom och lyssna på Sandras försvar av en mycket intressant avhandling. (13.11.2013)

Onkologdietister i framkant

Läs artikeln "Onkologdietister i framkant" i tidskriften Onkologi i Sverige, nr 5 2013. Bläddra till sidan 14! (26.10.2013)

Grattis Jenny

Den 11 oktober försvarade Jenny McGreevy med glans sin licensiatavhandling "Characteristics of taste and smell alterations in patients treated for lung cancer: translation of and results using a symptom specific questionnaire". I betygsnämnden satt Gerd Ahlström, Elisabet Rothenberg och Roger Henriksson. Här kommer återigen en länk till Jennys avhandling. (20.10.2013)

Heal Well - Healthy eating and activity for living well

Heal wellAmerican Institute for Cancer Research har sammanställt en broschyr kallad "Heal well - Healthy eating and activity for living well - a cancer nutrition guide". Broschyren har information både om sambandet mellan kost och cancer, kost vid cancersjukdom och kost för de patienter som avslutat sin cancerbehandling. Ladda ner här. (20.10.2013)

Nationella palliativa konferensen

En påminnelse om den nationella palliativa konferensen som hålls i Göteborg 4-5 mars 2014. Anmäler man sig före årsskiftet får man reducerat pris (för sista året eftersom vi nu är en sektion). Kolla på www.nrpv.se och www.palliativ2014.se. (17.10.2013)

DIOs sektionsstyrelse

DIO sektionsstyrelse

Fredagen den 20 september hade DIO sitt första styrelsemöte efter ombildningen till sektion. Mer information kommer inom kort läggas upp på hemsidan, till dess ber vi om ert tålamod och ni kan under tiden läsa om styrelsen på styrelsesidan. -På bilden ovan ses den nya styrelsen, från vänster Anna Butén, Ella Veidemann, Lilian Morén, Christina Walter ochElisabeth Jacobsson. Ewa Silander saknas. (24.9.2013)

Återkoppling från DIOs utbildningsdag 26 april

Det är roligt att många har hört av sig och var intresserade av föreläsnings-anteckningarna angående inspirationsdagen. Tyvärr kan vi inte publicera detta och hänvisar att ta kontakt med respektive föreläsare för föreläsningsanteckningar. Dock kan man läsa uppsatsen som Anette Af Geijerstam presenterade, "Matintag hos patienter på akutkirurgisk vårdavdelning" på Uppsala universitets hemsida. (24.9.2013)

Jenny McGreevys avhandling är nu spikad!

Jenny kommer att försvara sin akademiska avhandling för licenciatexamen vid Karolinska Institutet den 11 oktober. Avhandlingen handlar om smak- och luktförändringar hos patienter med lungcancer och har titeln " Characteristics of taste and smell alterations in patients treated for lung cancer: translation of and results using a symptom specific questionnaire.

Alla intresserade är hjärtligt välkomna till aulan, Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22, Stockholm kl. 10.00 den 11 oktober. Avhandlingen för nedladdning. (20.9.2013)

På bilden ses Jenny tillsammans med sin huvudhandledare Britt-Marie Bernhardsson.

Ny magisteruppsats av Katarina Wikman

Katarina Wikman har skrivit en mycket intressant uppsats med titeln "Ett förbättrings-arbete riktat mot måltidsmiljö, servering och matutbud på en onkologavdelning". Den handlar om ett förbättringsarbete på en onkologavdelning där man genom att utöka dietistkompetensen samt ändra dietistens arbetsområden och ansvar kunnat ge bättre vård till mindre kostnad.

Katarina är den svenska dietisten som har längst erfarenhet av cancervård i Sverige i dag. Det förbättringsarbete som hennes uppsats beskriver utgår från hennes långa erfarenhet. Uppsatsen är mycket läsvärd och kan förhoppningsvis inspirera många dietister att fundera över sin roll och sina arbetsuppgifter. Uppsatsen kan du ladda ner här! (3.7.2013)

Arbetar du med patienter i livets slutskede?

Socialstyrelsens har utarbetat ett kunskapsstöd för god palliativvård i livets slutskede. Detta kunskapsstöd fokuserar på palliativ vård i livets slutskede. Kunskapsstödet innehåller vägledning, rekommendationer och indikatorer i ett gemensamt dokument och ska stödja vårdgivarna att utveckla den palliativa vården, underlätta uppföljningar och kvalitetssäkringar samt tillgodose en likvärdig vård för patienterna. Ett avsnitt berör nutrition. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida. (14.6.2013)

Referensgruppen Dietister inom Onkologi är upplöst
– men återuppstår som sektion!

Den 26 april 2013 anordnade referensgruppen DIO en sista utbildningsdag. Denna gång enbart för dietister. Dagen var mycket välbesökt och med många inspirerande föreläsare. I samband med dagen upplöstes Referensgruppen men en timme senare bildades i stället Sektionen för Dietister inom Onkologi. Vi "gamlingar" i DIO tackar för de här åren, men känner oss nu glada och nöjda med att ingå i sektionen DIO som redan har 60 medlemmar. Mer info om nya DIO och hur man kan ansöka om medlemskap kommer snart.

DIO 2013

Gamla DIO: Sandra Ottosson, Anna Agdestein, Lilian Morén, Ella Veidemann, Ylva Orrevall, Ulla Kronqvist, Anna Pettersson och Jenny McGreevy. (3.5.2013)

© 2017 www.dio-nutrition.se | Senast ändrad: 8.1.2017