Den 15-16 mars 2022 så kommer den 7:e nationella konferensen i palliativ vård att arrangeras i Göteborg. Det är hög tid att fundera på skicka in abstract till denna. Ett av ämnena som de efterlyser abstract är inom ”nutrition och ätande”, vilket DIO så klart är väldigt glada för.

Information hittar du i länken: https://www.vgregion.se/ov/konferens–och-bokningscentrum/palliativvard2022/