Informationsmaterial från DIO

Informationsmaterial för vårdpersonal och dietister

På denna sida finns material för vårdpersonal inklusive legitimerade dietister att använda. DIOs nedladdningsbara material är fritt att använda i sin kompletta och oförvanskade form. Observera DIOs copyright.

Nutritionsvård av patienter med cancer i palliativt skede är en vägledning för dietister som arbetar inom palliativ vård med cancerpatienter. Dokumentet är en uppdatering av samma dokument från 2013 (se nedan). Uppdateringen är gjord av DiOs Sofia Knáz (projektansvarig), Gunilla Källbäcker, Anna Agdestein och Anneli Rundlöf.

Ladda ner som pdf-fil.

Kokboken ”Råd och recept vid Cancersjukdom” skriven av Marie Esbjörnsson och Ylva Orrevall. Boken vänder sig till patienter och anhöriga vid cancersjukdom.
Boken är nu slut på förlaget och kan inte beställas mer.

Recension från Dietistaktuellt nr 5, 2007.