Informationsmaterial från DIO

Informationsmaterial för vårdpersonal och dietister

På denna sida finns material för vårdpersonal inklusive legitimerade dietister att använda. DIOs nedladdningsbara material är fritt att använda i sin kompletta och oförvanskade form. Observera DIOs copyright.

DIOs informationsmaterial till patienter

Kostråd vid smak- och luktförändringar

Kostråd vid ofrivillig viktnedgång

Kostråd vid muntorrhet

Kostråd vid nedsatt aptit

Kostråd vid illamående

Kostråd vid diarré

 

Nutritionsvård av patienter med cancer i palliativt skede är en vägledning för dietister som arbetar inom palliativ vård med cancerpatienter. Dokumentet är en uppdatering av samma dokument från 2012. Uppdateringen är gjord av DiOs Sofia Knáz (projektansvarig), Gunilla Källbäcker, Anna Agdestein och Anneli Rundlöf.

Länk till pdf-fil.

 

Kokboken ”Råd och recept vid Cancersjukdom” skriven av Marie Esbjörnsson och Ylva Orrevall. Boken vänder sig till patienter och anhöriga vid cancersjukdom. Ny upplaga 2015.
Beställs via lämplig internetbokhandel.

Recension från Dietistaktuellt nr 5, 2007.