Styrelsen

DIOs styrelse 2017-2018

Charlotta Svalander, ordförande
Palliativ vård och ASIH – Ystad
Lasarettet Ystad, 271 82 Ystad

Stina Bodén, vice ordförande

Emma Grek, kassör
Klinisk Nutrition Cancer
Karolinska universitetssjukhuset Solna
Helikopterbyggnaden P9:01
171 76 Stockholm

Emelie Vikell Andersson, sekreterare
Avd för klinisk nutrition
Kioskgatan 9
221 85 Lund

Charlotte Flores, hemsidesansvarig
Master i folkhälsa med inriktning nutrition

Nikki Kristianson

Revisorer

Maria Nordbeck, maria.nordbeck@gmail.com
Ylva Orrevall (suppleant)

Valberedning

Ewa Silander
Lilian Morén