Styrelsen

DIOs styrelse 2018-2019

Charlotta Svalander, ordförande
Charlotta.svalander@skane.se

Stina Bodén, vice ordförande
Emma Wilandh, kassör
Frida Hansson, sekreterare
Nikki Kristianson, medlemsansvarig
Gayane Sarkisian, ledamot

Revisorer

Emma Nisukangas 
Emelie Vikell Andersson (suppleant)

Valberedning

Maria Lancha (sammankallande)
Lilian Morén