Styrelsen

DIOs styrelse 2019-2020

Charlotta Svalander, ordförande
Charlotta.svalander@skane.se
Emma Wilandh, kassör
Frida Hansson, sekreterare
Stina Bodén, vice ordförande, hemsideansvarig
Isabelle Larsson, medlemsansvarig
Mikael Nilsson, ledamot
Anna Bjerklund, ledamot

Revisor

Emma Nisukangas 

Valberedning

Maria Lancha
Camilla Hansson