Styrelsen

DIOs styrelse 2021-2022

Frida Hansson, ordförande
frida.c.hansson@vgregion.se
Anna Bjerklund, kassör
Mikael Nilsson, sekreterare
Anna Bjerklund, vice ordförande
Isabelle Larsson, medlemsansvarig
Sofie Backman, ledamot