Styrelsen

DIOs styrelse 2017-2018

Charlotta Svalander, ordförande
Palliativ vård och ASIH – Ystad
Lasarettet Ystad, 271 82 Ystad
Charlotta.svalander@skane.se

Stina Bodén, vice ordförande
Doktorand inom onkologi, Umeå universitet
Dietistmottagningen, Östersund

Emma Grek, kassör
Universitetssjukhuset, Örebro

Emelie Vikell Andersson, sekreterare

Charlotte Flores, hemsidesansvarig
Master i folkhälsa med inriktning nutrition

Nikki Kristianson, medlemsansvarig

Revisorer

Emma Nisukangas 
Nilla Persson (suppleant)

Valberedning

Maria Lancha (sammankallande)
Lilian Morén