Styrelsen

DIOs styrelse 2021-2022

Frida Hansson, ordförande
frida.c.hansson@vgregion.se
Anna Bjerklund, kassör
Mikael Nilsson, sekreterare
Frida Karlsson Videhult, vice ordförande
Isabelle Larsson, medlemsansvarig
Rebecca Lindström, ledamot
Sofie Backman, ledamot

Valberedning


Camilla Hansson, sammankallande
camilla.a.hansson@vgregion.se
Charlotta Svalander
charlotta.svalander.skane.se