ESPEN har i början av året publicerat nya riktlinjer för klinisk nutrition inom cancervård.

https://www.espen.org/guidelines-home/espen-guidelines