Den 13 oktober kommer Kerstin Belqaid (fd Pettersson) försvara sin avhandling ”Smak- och luktförändringars betydelse för personer i olika skeden av utredning och behandling vid lungcancer”. Alla som kan och vill är hjärtligt välkomna.

Datum: 2017-10-13
Tid: 9:00

Lokal: Hillarpsalen, Retzius väg 8, Karolinska Institutet Campus Solna, Stockholm