Under fliken material – artiklar hittar du den senast uppdaterade versionen av ESPEN guidelines för nutrition hos cancerpatienter, liksom expertgruppens rekommendationer för att förebygga cancerrelaterad malnutrition, båda från 2017.