Kära medlemmar i DIO,

Nu är anmälan till DIO-dagen 4 februari 2019 i Stockholm öppen. Dagen anordnas av DIO tillsammans med DRF och temat för denna gång är nutrition för cancerprevention och cancerrehabilitering.

Så ladda ner programmet och boka en plats redan nu:

DiOs utbildningsdag Program och inbjudan

Vi tror att det kommer att bli en mycket trevlig och lärorik dag tillsammans med dig och andra dietistkollegor från hela landet.

Väl mött önskar styrelsen!

Föreläsare Johanna Hök

Föreläsare Kathrin Wode

Föreläsare Alexandra Vulcan