Välkommen på årsmöte med Sektionen för dietister inom onkologi!

Datum:     5 februari 2020
Tid:           kl. 16.00-17.00
Plats:        Dietistmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
                 Per Dubbsgatan 14
                 413 46 Göteborg

Dagordningen liksom samtliga årsmöteshandlingar finns tillgängliga här:

Dagordning årsmöte 2020

Valberedningens nomineringar till DIOs styrelse 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Revisionsberättelse för 2019

Ekonomiskt bokslut för 2019

Budget för 2020

Meddela ditt deltagande till dio@drf.nu senast 31/1.  

Hoppas vi ses!

/Styrelsen