Nu har vi i DIO reviderat och fräschat upp och vårt informationsmaterial med till viss del nytt innehåll och med ny layout. De sex olika materialet vänder sig till patienter och du som dietist eller annan vårdpersonal kan fritt ladda ner broschyrerna om du går in under Material – Informationsmaterial från DIO. Se här:

http://dio-nutrition.se/material/informationsmaterial-fran-dio/